Mediation bij onderwijs conflicten

  Het schoolleven is steeds complexer geworden en de verwachtingen van wat een school kan, nemen eerder toe dan af. De ouder is mondiger en het personeelslid assertiever. Dat gaat niet altijd in harmonie. Kleine conflicten tussen directeur en leerkracht of tussen school en ouder en soms zelfs tussen ouders onderling kunnen tot ongewenste escalatie leiden. Ook een verschil van inzicht tussen directie en het bestuur of directie en het team van leerkrachten. Vaak kan dit intern opgelost worden, maar soms is de kwestie al zo ver geëscaleerd dat u er samen niet meer uitkomt. U kunt er dan voor kiezen om mediation in te zetten. Spanningen en conflicten komen overal voor. Binnen het onderwijs net als daarbuiten. Maar de impact op conflicten binnen het onderwijs is vaak groter dan elders, met name omdat conflicten doorwerken op het onderwijs aan kinderen, leerlingen en studenten. Dat vergt een andere aanpak, maar tevens een grondige kennis van het onderwijsveld, van primair, voortgezet tot beroepsonderwijs. Door mijn ervaring binnen de GMR, de MR en mijn werk als kindercoach binnen het onderwijs, heb ik veel handvatten meegekregen om de mediation te begeleiden. Ouders en leerkrachten bekijken de situatie vanuit een ander perspectief. Een leerkracht is professioneel bezig met de ontwikkelingen van leerlingen en is gebonden aan allerlei beleidsplannen en leerdoelen. Ouders zijn vaak veel emotioneler erbij betrokken, als mediator begeleid ik het proces neutraal en onpartijdig.

In overleg, kom ik bij u thuis of maakt u een afspraak bij mij op kantoor. Desgewenst is dit ook ’s avonds mogelijk.