Arbeid conflicten kunnen conflicten zijn tussen werknemer en werkgever, maar ook tussen werknemers onderling. Arbeid mediation is inzetbaar tussen werknemers en werkgevers maar ook voor werknemers onderling. Conflicten op het werk kunnen voor veel onrust zorgen. Op tijd in gesprek gaan kan veel leed voorkomen.

Arbeid conflicten kunnen veel oorzaken hebben. Miscommunicatie, het gevoel niet gewaardeerd te worden, botsende karakters en onduidelijkheid over je werkzaamheden.

U kunt dit voorkomen door in een vroegtijdig stadium onder begeleiding van een neutrale partij te kijken of er een oplossing mogelijk is. Een geslaagde arbeid mediation kan tot verschillende resultaten leiden. Het grootste voordeel
is dat je er samen over in gesprek gaat en samen de voorwaarden opstelt.

De arbeidsrelatie wordt hersteld de rust keert weer terug op de afdeling. Er ontstaat begrip voor elkaar en in bepaalde gevallen een tevreden eindresultaat bij ontbinding van de samenwerking.

Arbeidsconflicten leiden vaak tot stress, ziekte of tot een beƫindiging van het dienstverband.

Dit kost tijd en kan in sommige gevallen veel geld en juridische strijd opleveren.

<-->