Arbeidsmediation


Arbeidsconflicten kunnen conflicten zijn tussen werknemer en werkgever, maar ook tussen werknemers onderling. Arbeidsmediation is inzetbaar tussen werknemers en werkgevers maar ook voor werknemers onderling. Conflicten op het werk kunnen voor veel onrust zorgen. Op tijd in gesprek gaan kan veel leed voorkomen.

Arbeidsconflicten kunnen veel oorzaken hebben. Miscommunicatie, het gevoel niet gewaardeerd te worden, botsende karakters en onduidelijkheid over je werkzaamheden.


Je kan dit voorkomen door in een vroegtijdig stadium onder begeleiding van een neutrale partij te kijken of er een oplossing mogelijk is. Een geslaagde arbeid mediation kan tot verschillende resultaten leiden. Het grootste voordeel is dat je er samen over in gesprek gaat en samen de voorwaarden opstelt.

de arbeidsrelatie wordt hersteld de rust keert weer terug op de afdelinger ontstaat begrip voor elkaar ontbinding van de samenwerking.


Arbeidsconflicten leiden vaak tot stress, ziekte of tot een beëindiging van het dienstverband.
Dit kost tijd en kan in sommige gevallen veel geld en juridische strijd opleveren.


.Conflicten in de gezondheidszorg komen vaker voor dan je wellicht zal verwachten. Er zijn veel verschillende mensen werkzaam in de zorg, dan kan voor conflicten zorgen onderling.In de gezondheidszorg kan van diverse problemen sprake zijn. Een geschil tussen de arts en de verpleging, artsen in een maatschap, klacht van een patiënt richting de arts en/of het ziekenhuis

Veelal berusten deze conflicten op een communicatieprobleem. In het geval van klachten, is het van belang dat dit conflict goed opgelost wordt. Geen enkel ziekenhuis zit te wachten op een officiële klacht waarbij er een kans is op uitspraak van de tuchtrechter. De uitspraak van een tuchtrechter is beter te vermijden. Tijdig een neutrale onafhankelijke mediator inschakelen kan veel problemen oplossen

De verpleging, artsen, de mensen binnen andere groepen van de organisatie en dan nog de maatschappen waar artsen onder vallen. Iedereen is in zekere mate van elkaar afhankelijk, de verpleegster is afhankelijk van de schoonmaakster als er een kamer vrij moet komen voor een patiënt, de artsen zijn afhankelijk van verpleegsters als er patiënten klaar gemaakt moeten worden voor een operatie en zo zijn er tal van zaken waarbij diverse afdelingen met elkaar samen moeten werken. Deze samenwerking gaat niet altijd even soepel. Door tijdig mediation in te zetten voorkomt u meer onrust op de werkvloer. 


In overleg kom ik bij u op het bedrijf of maakt u een afspraak bij mij op kantoor. Desgewenst is dit ook ’s avonds mogelijk.