U kunt bij mij terecht voor individuele coaching sessies en / of voor het hele (stief) gezin.

Tijdens en na een scheiding krijg je te maken met emoties van jezelf, de andere ouder, je kinderen, familieleden en vrienden. Ook al is de intentie van beide ouders goed, het is een enorme uitdaging om het belang van de kinderen echt voorop te stellen.

Je hebt te maken met (hardnekkige) patronen die waarschijnlijk ook in jullie relatie zichtbaar waren: dezelfde discussies, verwijten, geen antwoord krijgen op al je vragen en behoeftes die niet gehoord en gezien worden. Je wordt steeds geraakt door alles wat de ander zegt of doet.

Voor elke fase van een scheiding bied ik specifieke ondersteuning. Ieders behoefte is anders en heel verschillend voor, tijdens of na je scheiding. Als scheidingscoach kan ik je helpen. Het mooie van coaching is dat dit dit alleen kan volgen. Je hoeft dus niet allebei bereid te zijn om mee te doen, want succesvol scheiden en een mooie toekomst daar kan je zelf voor zorgen.

Ik leer je hoe je handiger, effectiever en prettiger met de ander om kunt gaan, ook in lastige situaties. Je krijgt inzicht in de soms knellende patronen tussen jullie en leert hoe je de interactie kunt beïnvloeden. Je werkt tijdens het coachprogramma aan jezelf, jouw verwerkingsproces én jouw toekomstplan zodat je sneller weer lekker in je vel zit.

Coaching kan plaats vinden op kantoor, in de de buitenlucht en indien gewenst zetten wij paarden coaching in. Een bewezen manier van coachen. 

Soms lopen emoties zo hoog op dat er veel strijd ontstaat wat uit kan monden in een zeer gecompliceerde situatie. Mocht hier sprake van zijn dan gaan wij een ander coaching traject in. Is er sprake van een hoog conflict scheiding, oudervervreemding of heeft u te maken met jeugdzorg / OTS dan help ik u als onafhankelijke partij mee.

Niet de scheiding zelf, 

maar het conflict tussen de ouders 

is het meest schadelijk voor een kind

<-->