In de meeste gezinnen waar pubers opgroeien gebeurt er wel eens iets. Slaande deuren, grote mond en afspraken welke niet nagekomen worden. Soms wandel je er samen zo doorheen en in andere gevallen escaleert het dusdanig dat je je kind ziet afglijden.

U kunt zowel tijdens als na de scheiding ouder-kind mediation toepassen. Je bent na de scheiding geen partners meer maar ouder blijf je voor je hele leven. Dat vergt een andere manier van communiceren met elkaar. Reacties van kinderen op de scheiding zijn onvoorspelbaar. Agressie, in de schulp kruipen, boosheid, verzet, en in extreme situaties opluchting. Ouders moeten op alles zijn voorbereid. Goed leren communiceren met je ex-partner is van groot belang om je kind hierdoor heen te loodsen.

Kinderen, en zeker ook pubers, lopen schade op bij een echtscheiding. De veilige thuishaven veranderd in twee verschillende huizen soms zelfs verschillende woonplaatsen of er moet van school gewisseld worden. Vaak moeten de kinderen met hun spullen heen en weer tussen de ouders. Als er een omgangsregeling tot stand wordt gebracht vraag ik altijd aan de ouders zou u zelf enkele weken dit systeem willen volgen om te zien en ervaren wat dit met jullie kind(eren) doet? Het is niet, niets je ouders gaan uit elkaar en je moet wennen aan een hele nieuwe situatie. Daarnaast zullen ze in de toekomst in aanraking komen met een nieuwe partner van hun ouders en eventueel de kinderen welke deze nieuwe partner heeft.

Het allerbelangrijkst is dat ouders goed met elkaar – blijven – communiceren, en geen ruzie maken.

 

Wat kan ik voor u betekenen?

Tijdens de mediation sessies tussen ouder en kind kan ik u begeleiden en handvatten geven, waardoor er een goede basis wordt gelegd voor een begripvolle relatie met uw kind. Tijdens deze gesprekken komen de volgende onderwerpen
aanbod:

  • Omgaan met emoties.
  • Aanleren en afleren van gedrag,
  • Leer zo te communiceren dat je, je gehoord voelt,
  • Je leert beidde naar elkaar te luisteren zonder te oordelen,
  • Ik leer hoe je een conflict oplost zonder dat iemand een verliezer is,
  • U gaat afspraken maken, waar iedereen zich eraan kan houden en achterstaat,
  • Structuur aanbrengen in huis, ook in beidde huizen als u gescheiden bent,
  • U leert te luisteren om te begrijpen,
  • Grenzen stellen en consequent zijn,
  • Loslaten.

<-->