In de beste families vallen er wel eens woorden. Meestal wordt dat onderling opgelost. Soms lukt dat echter simpelweg niet. De gevolgen van een ruzie kunnen erg groot zijn. Er is vaak sprake van verdriet, strijd, stress en angst.  De angst je kind of kleinkind te verliezen. Of het gevoel dat je in een spagaat zit want  wanneer nodig je als ouder je zoon uit en wanneer komt je dochter dan tijdens de verjaardag?   Vaak is er veel tijd is verstreken en zie je geen oplossingen meer. Het is ook vaak moeilijk om een eerste stap te zetten. Het uitpraten van een ruzie of contactherstel is niet makkelijk maar wel mogelijk, zeker met een onafhankelijke neutrale derde!
 
Bij de meeste mediation trajecten zijn  twee partijen betrokken, bij familie mediation zijn het er vaak meer. Zo gebeurt het regelmatig dat ouders en kinderen gezamenlijk aan een mediation deelnemen. Een mediation kan ook plaatsvinden tussen de zussen en broers uit één gezin. Of, bijvoorbeeld in het geval van een nalatenschap, tussen ooms en tantes. Het kan ook gebeuren dat partners of vennoten aanschuiven aan de mediation tafel, bijvoorbeeld als het gaat om een conflict binnen een familiebedrijf. 
Iedereen die belang heeft bij de oplossing van het conflict mag aansluiten.
 
In de volgende gevallen kan mediation een uitkomst zijn:
  • Verdeling van geld en nalatenschap
  • Contactherstel binnen de familie
  • Ouderschapsplan nakomen
  • Verdeling van zorg
  • Conflicten in familiebedrijf

Onder mijn begeleiding krijgt iedereen de ruimte om zijn of haar verhaal te vertellen. Hierbij ben ik neutraal en onpartijdig en ik oordeel niet. De belangen en standpunten van verschillende familieleden helder en efficiënt op een rijtje gezet.
Vervolgens wordt gezocht naar een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden.In het eerste gesprek krijgt iedereen de ruimte om zijn / haar kant van het verhaal te doen. Daarbij staat luisteren en begrip voor elkaar centraal.
De gesprekken zijn vertrouwelijk. Speelt één van deze zaken bij u in de familie, neem gerust contact op zodat jullie rustig met een neutrale derde om tafel kunnen.

<-->