Feedback krijgen door een paard als spiegel te gebruiken

Zo wel voor ouders als voor mediators & coaches

Dag programma : 

09.00 – 9.30 : Ontvangst met koffie/thee, informeel kennismaken met trainer en collega deelnemers

9.30 – 12.00 : Welkom, huishoudelijke afspraken, inventarisatie persoonlijke aandachtspunten, ervaringen en leerdoelen. Inleiding: over kuddewetten en systeemwetten. Over wat het paard tot spiegel maakt. Informatie voor het werken met de paarden. Uitwisselen van leerdoelen en intervisie met paarden.

12.00 – 13:00 : Lunch

13:00 – 13:30 : Even de benen strekken

13.30 – 16.30 Vervolg intervisiesessies met paarden. Uitwisseling en afronding. Terugblik op de training, de leerdoelen en het geleerde, feedback van de deelnemers.

16.30 – 17.30 : Afsluiting met drankje

Herkenning van de dynamiek van een conflict in een paardenkudde versterkt het handelen als begeleider.

Maximaal 4 deelnemers bij ouders. Maximaal 10 deelnemers bij professionals.

Intervisie met paarden

Paarden zijn ‘vluchtdieren’; ze geven elkaar continue signalen over leiding, voeding, bedreiging en balans. Zodra je de kudde binnenstapt ben je onderdeel van…

In de kudde is de onderlinge contact de verbinding tussen de paarden in de kudde van levensbelang.

Ook bij mensen vindt zo’n uitwisseling van informatie plaats. Systemisch handelen en werken is daar een voorbeeld van. De meeste mensen hebben deze voelsprieten op de achtergrond geplaatst. Door gebruik te maken van deze kennis kan je samen met het paard gespiegeld worden.

Inhoud:

Paarden hebben geen oordeel en handelen naar wat zich voordoet. Ze handelen per situatie en op het moment.  

In deze intervisietraining oefen je met het waarnemen van signalen, deze te erkennen en daarop vanuit je eigen plek te reageren. Door een eigen casus te onderzoeken met een leervraag, krijg je meer inzicht in je eigen patronen en bijbehorende kwaliteiten en valkuilen als conflictbegeleider.

We staan stil bij onderliggende dynamieken in een conflict die niets met de inhoud te maken hebben, maar met de systeemwetten van de kudde: de loyaliteiten, de balans in geven en nemen, ordeningsissues, duidelijkheid over de koers en de heldere wens van elke kudde om compleet te zijn. Dat betekent verder kijken dan de individuele visie op een conflict en uitzoomen naar het geheel.

Werken in de paardenbak

Deelnemers werken met hun eigen persoonlijke leervraag met behulp van het paard en krijgen hierin supervisie van de trainer. De deelnemersgroep is onderdeel van het leerproces. Er is tussentijds genoeg ruimte voor uitwisseling en voor het stellen van vragen.

 

Wat kunt u als resultaat behalen?

  1. U versterkt uw waarnemingsvermogen;
  2. U beschikt over meer interventie mogelijkheden;
  3. U hebt meer zicht op mogelijke andere belangrijke aspecten;
  4. U herkent andere signalen;
  5. U ziet patronen en kunt die mogelijk doorbreken;

<-->