Een vechtscheiding is iets anders dan ouderverstoting!
Is er geweld tijdens de scheiding of is er geweld rondom de scheiding?

Een kind heeft recht op contact met beide ouders.

Feitenonderzoek bij scheidingen is noodzakelijk om de meest geschikte aanpak te kiezen.

Een van de belangrijke zaken om te onderzoeken zijn. Is hoe gingen ouders met elkaar om tijdens de relatie én na de scheiding of in het afgelopen jaar. Deze feitenonderzoeken is van belang om ouderverstoting en mishandeling uit te sluiten.

In een groot aantal landen (o.a. Canada, Australië en een aantal staten van de VS) is screening op partnergeweld een verplicht onderdeel in een echtscheidingstraject. In Australië gelden sinds maart 2009, de Family Violence Best Practice Principles voor familierechters, die gebaseerd zijn op de wetenschappelijke kennis over huiselijk geweld (family violence). Bepaalde typen partnergeweld vormen een contra-indicatie voor gezamenlijke ouderschapsbemiddeling/mediation.

De MASIC biedt een gestructureerde beoordeling van partnergeweld bij ouderparen die in een (conflict)scheiding verwikkeld zijn. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bij meer dan de helft van deze complexe scheidingen een voorgeschiedenis van partnergeweld speelt. Door de MASIC methode in te zetten voorkom je veel leed.

De MASIC bestaat uit een gestructureerd interview dat bij elke ouder apart wordt afgenomen. De MASIC vraagt gedetailleerd naar verschillende vormen van partnergeweld, zoals emotionele mishandeling, dwingende controle, lichamelijk geweld, seksueel geweld en stalking.

Vervolgens wordt op basis van de informatie uit de twee interviews, aangevuld met informatie uit andere bronnen (bijv. politiegegevens, medische gegevens) een beoordeling gemaakt over de aan/afwezigheid van partnergeweld, en als er geweld aanwezig is, over het type geweld. Vooral dwingende controle vormt een veiligheidsrisico.

Ackermans mediation werkt met de MASIC methode vraag ernaar.

<-->