In 3 stappen gescheiden:

Intake : 

De mediator kijkt samen met u welke informatie en professionals er nodig zijn om uw scheiding te kunnen regelen.

De gesprekken:

De scheidingsspecialist helpt u en uw partner om samen tot een goede regeling voor de scheiding te komen. 

Een mediator zet alles op papier, de financieel scheiding adviseur bespreekt het financieel deel en controleert of de door u gemaakte afspraken ook fiscaal goed opgesteld zijn.

Als alles goed op papier staat zal de mediator alles doornemen met de advocaat. U kunt samen nog een week nadenken of de afspraken echt opgeschreven zijn zoals u dat wenst. De advocaat zal de stukken doornemen met u en uiteindelijk worden de stukken ingediend bij de rechtbank.

Gemiddeld krijgt u binnen 6 weken de beschikking en is de inschrijving in het register geregeld. Afhankelijk van de gekozen rechtbank. Daarna is uw scheiding definitief .

Onze mediators helpen u om op een vakkundige, snelle, betaalbare en vooral positieve wijze uw scheiding te regelen. 

<-->