Wat is ouderverstoting?

Ouderverstoting kan onderdeel zijn van het beëindigen van de relatie tussen ouders. ‘Van ouderverstoting is sprake als een kind het contact met een ouder waarmee het voorheen een goede relatie had, wil verbreken onder invloed van de omgeving, vaak na een scheiding. Het kind raakt in een loyaliteitsconflict en om de pijn hiervan te vermijden kiest het kind tégen de ene en vóór de andere ouder. Deze overlevingsstrategie staat een gezonde ontwikkeling van een kind in de weg. Soms manifesteert ouderverstoting zich pas jaren na de feitelijke scheiding.'(©ernajanssen). In 2019 heb ik een opleiding gevolgd bij Erna Janssen. Ouderverstoting voor professionals. Voor de ze opleiding heb ik een paper geschreven over de invloed gemeente bij ouderverstoting. (Verkorte Versie)

Wat kan ik voor u doen als u te maken heeft met ouderverstoting.

Natuurlijk kunnen wij proberen de andere partij of uw kind aan tafel te krijgen, dat is de eerst meest logische stap echter in ouderverstoting zaken ligt alles ingewikkelder. Als er sprake is van ronde tafel gesprekken waar jeugdzorg en de raad van kinderbescherming bij aanwezig zijn dan ga ik graag als onafhankelijke partij met u mee.

Het is in ieder geval van groot belang dat u leert omgaan met uw positie als ouder. Dat is een training waar ik u graag bij help. Zowel het rouw proces als de manier hoe je er zelf mee omgaat is van belang. Een ander veranderen kan je niet wel de wijze hoe je er zelf mee omgaat.

In 2019 heb ik ook met de MASIC methode leren werken. Meer informatie over de MASIC methode vind u hier: Deze methode is goed inzetbaar om de problematiek in kaart te brengen.

<-->