Of het nu gaat om burenruzies, familiezaken, arbeidsconflicten, zakelijke geschillen, conflicten met de overheid of strafzaken: bijna alle conflicten lenen zich voor mediation en de rechter zal kijken of dit ook voor uw zaak geldt. Als dat het geval is, ontvangt u een mediation voorstel. Dat kan schriftelijk voorafgaand aan de zitting.

Tijdens de zitting zal de rechter met alle partijen onderzoeken welke oplossingsmethode in deze situatie het beste lijkt te passen: een uitspraak, een schikking of mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

Ook als er al een gerechtelijke procedure loopt, kunt u nog kiezen voor mediation. Soms verwijst de rechter u zelfs naar de mediator. Zeker wanneer het een familiekwestie betreft waar kinderen bij betrokken zijn.

<-->