Gaat u uit elkaar en wilt u als samenwonend of getrouwd stel uw scheiding regelen? Dan help ik u graag bij dit proces.

Wanneer u en uw partner van mening zijn dat u de gevolgen van de echtscheiding in onderling overleg kunt regelen, dan kunt u samen onder begeleiding van een mediator afspraken maken voor en gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank in dienen.

Als u samenleeft is de procedure vrijwel identiek echter hoeft u dan niet een convenant op te maken.

Dit heet een vaststellingsovereenkomst.

Voordat het verzoek tot echtscheiding wordt ingediend stelt de mediator samen met u en uw partner een convenant op. In het convenant worden onder andere afspraken opgenomen over de woning, de pensioenen en de alimentatie.

Als u minderjarige kinderen heeft wordt er ook een ouderschapsplan opgesteld. In het ouderschapsplan worden onder andere afspraken opgenomen over de omgangsregeling en de dagelijkse zorg.

Na ondertekening van het convenant en/of het ouderschapsplan wordt aan de rechtbank verzocht de echtscheiding uit te spreken en de in het convenant en in het ouderschapsplan gemaakte afspraken in de uitspraak op te nemen.

Als u via een mediator uw scheiding regeltĀ en een gemeenschappelijk verzoek indient, bij de rechtbank, heeft dit als voordeel dat de procedure relatief snel verloopt omdat er geen mondelinge behandeling bij de rechtbank plaatsvindt. Daarnaast zijn de kosten aanzienlijk lager.

  • Ouderschapsplan bespreken en opstellen.
  • Het berekenen van kinderalimentatie
  • Het bepalen van eventuele partneralimentatie
  • Verdeling van de woning
  • Bezittingen verdelen
  • Verdeling pensioenen
  • Verzekeringen aanpassen
  • Gemaakte afspraken vastleggen in een convenant
  • Het convenant en het ouderschapsplan laten bekrachtigen door de rechter
  • Inschrijven bij de gemeente

<-->