Uncategorized

Een klein weetje over de dag van de scheiding …

Op 15 september 1796 is de familie Meers het eerste getrouwde stel dat een scheiding aanvroeg. Daarna is er ontzettend veel veranderd op het gebied van scheiden en trouwen. Uit cijfers blijkt in de huidige maatschappij een op drie huwelijke uitmondt in een echtscheiding. Voor de Vfas was dit een reden om dag van de scheiding uit te roepen. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van het proces rondom echtscheidingen, zodat (ex) partners zorgvuldig en respect vol met elkaar omgaan. ook de kring van echtscheidingsspecialisten heeft als doelen het verbeteren van het scheidingsklimaat in Nederland en het uitwisselen van kennis en ervaring tussen scheidingsspecialisten.  Deze verbinding tussen professionals is hard nodig binnen het huidige scheidingsklimaat.

In Zutphen waar ik gevestigd ben is het landelijke gemiddelde op gebied van echtscheiding erg hoog. 11,5 % van de gehuwde gaan uit elkaar(2017) Als we naar het landelijke gemiddelde kijken zien wij een daling van echtscheidingen. In 2016 werden er 18.500 scheidingen in geschreven en in 2017 is er een daling  te zien en stond de teller op 18.178. Dat ziet er positief uit, 322 minder scheidingen, echter de geregistreerde partnerschap heeft een stijging laten zien van mensen welke uit elkaar gingen. Stranden er in 2016 15.700 relaties in 2017 waren dit er 17.900 een stijging van 2200 verbroken relaties. Al met al genoeg zorgen aangezien meer dan 70.000 kinderen ieder jaar te maken krijgen met ouders welke uit elkaar gaan. De dag van de scheiding is belangrijk om bij stil te staan en vooral om goed na te denken wat ieder kan beiden om een scheiding zo soepel mogelijk te laten verlopen zodat kinderen zo min mogelijk schade ondervinden.

Mijn tip voor deze dag neem eens een kijkje op Villa Pinedo speciaal voor kinderen van gescheiden ouders. Via de afbeelding komt u op de link.

 

Ook wil ik uw aandacht vragen voor stichting Parentshouse Zutphen een stichting met als doel :

Parentshouse maakt mogelijk dat een kind met scheidende ouders kan rekenen op warmte en nabijheid van beide ouders, door één van de ouders een tijdelijke woonruimte dichtbij te bieden. Ouders en hun thuiswonende kinderen, die door de scheiding in een fase van onrust en verandering verkeren. Bieden wij rust en ruimte. De kinderen mogen niet de rekening betalen van de vastgelopen relatie van hun ouders.

Het is voor deze kinderen noodzakelijk dat de nabijheid en warmte van beide ouders wél vanzelfsprekend blijft. In deze hectische periode biedt Parentshouse rust, veiligheid, vertrouwen én een bijdrage aan het welzijn van de betrokkenen.

Deze stichting heeft donateurs nodig om een nieuw huis te openen in Zutphen. Wilt u een vrijwillige bijdrage doen? U kunt deze rechtstreeks storten op  NL21RABO0332294420 t.a.v. stichting Parentshouse Zutphen e.o

Aanbevolen artikelen

<-->